9 de març 2009

NO a l'aeroport! No volem l'aeroport a Taradell!

L'Associació Cultura, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría es proclama totalment en contra de la construcció de l'aeroport a Taradell.

Dijous passat el Consell Consell Comarcal d'Osona va donar a conèixer la proposta d'ubicació del nou aeroport corporatiu, a la nostra comarca. La proposta és la zona de Mont-Rodon, entre la C-17 i la via del tren. Ara és l'ajuntament de Taradell el que ha de presentar el projecte definitiu, o per altre banda rebutjar-lo. És aqui on la movilització popular ha de ser efectiva, és ara que hem d'informar-nos del que ens ve a sobre, i és ara que hem d'actuar! No volem un aeroport elitista i que no respon a la demanda de la població! No volem més agressió al medi natural! No volem soroll acústic produït pels motors dels avions! No a l'aeroport! Això es pot aturar!

Tu què hi pots fer:
- firmar contra la construcció de l'aeroport. Trobaras fulls de recollida de firmes a diferents establiments de Taradell. (Llegeix el manifest a: http://documents.scribd.com/docs/1z4lrsdc6d91l5e4wcxm.pdf)
- assistir a les xerrades informatives. Dimecres a les 20.30h xerrada informativa de l'Ajuntament de Taradell a Can Costa. Si no diuen que NO es construirà l'aeroport a Taradell, divendres hi haurà una xerrada de veïns afectats a Can Costa.

Només quatre notes pels que encara no els quedi clar que el projecte NO pot tirar endavant:
- l'aeroport serà de gestió privada. El concurs de la Generalitat és públic però s'adjudicarà a una empresa privada. Qui hi surt guanyant? Continuarem enriquint als més rics?
- la creació de l'aeroport generaria una greu agressió al territori amb un impacte ambiental notable sobre el nostre espai. A més, ocasionaria un impacte negatiu sobre l'activitat de turisme rural que es basa en els valors naturals i la tranquilitat que ofereix aquest entorn. Això és el que volem? Volem que es destrueixin els nostres espais naturals i agrícoles? Deixarem perdre el que és l'essència de la nostra comarca?
- prenent com a referència, com fa la Generalitat, l'aeroport de Farnborough (Anglaterra): hi hauria uns 40 vols diaris... per realitzar maniobres d'aterratge i enlairement els avions volen durant molts quilòmetres a poca alçada. Això no provoca un impacte acústic considerable? La salut acústica no és important?
- encara no hi ha res decidit. L'última decisió la té l'Ajuntament de Taradell. Això que cap programa electoral de cap candidatura de Taradell proposava competir per l'aeroport corporatiu... Diuen que volen consens polític i social... És l'hora de dir-hi la nostra! No volem l'aeroport a Taradell!

MANIFEST DELS VEÏNS AFECTATS: Aeroport de Mont-rodon (Ajuntament de Taradell)

Els sotasignats, veïns de Taradell, i de la Comarca majors d’edat, amb el seu corresponent DNI., davant l’obertura del termini de presentació de propostes per a l’emplaçament del futur aeroport d’empresa de Catalunya, i essent considerat el pla de Mont-rodon, (zona del Colomer) com a possible ubicació,

Volem manifestar:

El nostre més absolut rebuig , a una obra d’aquestes dimensions, que necessita una superfície de 200 hectàrees per al desenvolupament aeroportuari, que hauria de permetre la construcció de la pista de 2.000 metres de longitud, la terminal i les instal•lacions requerides, (hangars, escoles i centres de manteniment).

El nostre rebuig ve motivat per les següents afectacions:

• Especial afectació als veïns de la zona propera en particular, i els de la Comarca d’Osona en general
Als propietaris, o arrendataris de les finques .
Als veïns de les masies properes.
Als veïns del barri de Mont-rodon i tots els veïns del Municipi de Taradell.
Una bona part dels habitants de la Comarca d’Osona, en especial tindran una afectació molt important, tots el de Tona, Malla, Sant Miquel de Balenyà, i altres habitants de municipis afectats pel radi d’acció de l’aeroport.

• Impacte visual, sonor i mediambiental per tota la comarca, (senyalitzacions lluminoses en els diferents turons).
• Impacte paisatgístic de grans dimensions, amb el típics turons (terrers), d’alt valor geològic.
• Posant en perill diferents hàbitats naturals d’ocells i diferents espècies animals.

També cal destacar que es una:
• Zona amb alta densitat, concentració de molt habitatges, amb la seves corresponent infraestructures, particulars i locals.
• La infraestructura proposada, està pensada per un model d’usuaris elitista, que poc tindran a veure amb la Comarca, recordem que està pensat per jets d’empresa.
• Xarxa elèctrica molt propera, amb torres d’alta tensió.

Aquest projecte representa un canvi de model productiu i social, a la zona en particular, i també a la Comarca d’Osona, una ferida d’aquestes dimensions fa poc viable el sistema actual. Si bé el nou projecte pot crear llocs de treball , també es cert que en destruirà d’altres. Hem de subratllar el teixit comercial i social que existeix avui i que malgrat les dificultats ens manté vius i ens dona qualitat de vida.

Es per tot això que hem exposat que,

Demanem, a l’alcalde, i a tot l’ajuntament de Taradell , que tingui en compte totes les signatures presentades, i renunciï a presentar-se per la proposta per a l’emplaçament del futur aeroport d’empresa de Catalunya, anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el DOGC núm. 5326 del 25/02/2009.

Taradell, a sis de març de 2.009


COMUNICAT DE PREMSA DEL GRUP DE DEFENSA DEL TER SOBRE UN NOU AEROPORT A OSONA:

Davant de les informacions que insistentment assenyalen que algunes administracions estan promovent la construcció d’un nou aeroport per a jets privats a la comarca, volem manifestar:

1.- El transport privat aeri és totalment elitista i no respon a cap utilitat pràctica ni demanda de serveis que la població de la comarca reclami. A més, genera greus molèsties permanents a la població que resideix a les proximitats, degut a la contaminació acústica que inevitablement provoca. També comportaria un empitjorament de la contaminació atmosfèrica i un impacte paisatgístic molt sever. Els vols dels avions privats també incideixen directament en el canvi climàtic. Entre totes les formes possibles de transportar i desplaçar-se és la menys eficient i ecològica. La decisió de potenciar aquest tipus de transport és contrària als objectius europeus, que fixen obligatòriament una reducció progressiva de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

2.- La decisió d’optar a la construcció d’aquest aeroport s’hauria pres totalment d’esquena a la voluntat i sensibilitat social de la població de la comarca i dels pobles afectats, que de manera cada vegada més insistent, s’està pronunciant a favor d’un major respecte dels recursos naturals i per la preservació del caràcter principalment rural d’Osona, com a alternativa de futur davant del risc de ser absorbits dins d’una gran àrea metropolitana cada vegada més congestionada.

3.- Els projectes d’infraestructures en comunicacions que es preveuen actualment ja suposen una greu agressió al territori. Actualment, s’està fent el desdoblament de la C-17 fins a Ripoll, i es preveu el proper desdoblament de l’Eix transversal en tot el seu recorregut, el desdoblament de la via del tren fins a Barcelona i, més a llarg termini, la construcció del Tren Transversal. A això, cal afegir-hi la previsió de construcció de diverses carreteres secundàries, a més de la planificació de vials orbitals als nuclis urbans, de nombrosos polígons industrials a moltes poblacions de la comarca i de diverses zones residencials, d’iniciativa pública o privada. L’accelerada depredació del territori que hi ha en curs és del tot desproporcionada i atempta greument contra la preservació de sòls de gran valor agrícola, dels espais naturals, de les masies, del paisatge i d’un patrimoni històric molt valuós. S’enterra sota l’asfalt i el creixement urbanístic les nostres millors reserves de futur.

4.- Si a això hi afegim ara la construcció d’un nou aeroport, amb tots els edificis i serveis adjacents, accessos, i equipaments diversos, l’ocupació i destrucció de la part central de la Plana de Vic esdevindrà gairebé total. Els espais naturals i agrícoles passaran a ocupar-hi només petites porcions marginals de territori.

5.- Un projecte d’aquest enorme impacte i abast no és acceptable sense escoltar i tenir en compte, abans, l’opinió majoritària de la població afectada. Per aquest motiu reclamem que, prèviament a optar formalment per a la construcció d’una infraestructura d’aquesta mena, es promogui un debat popular vinculant, consultant a la població. Exigim que els alcaldes i consellers comarcals es comprometin formalment a respectar la voluntat majoritària de la població. Per tant, reclamem que es paralitzi immediatament qualsevol decisió política orientada a la construcció de l’aeroport mentre no es conegui quina és l’opinió de la població de la comarca.

6.- Per al GDT la lluita per una gestió correcta del territori és considerada prioritària. Reclamem de les administracions públiques i partits polítics implicats que es posicionin sempre amb el degut respecte a les persones, a l’ecologia, el medi natural i a la preservació del territori. Entenem que aquesta és l’única política que pot garantir també una bona qualitat de vida per a tota la població.

Manlleu, a 4 de març de 2009.
GRUP DE DEFENSA DEL TER

1 comentari: